Статут
СТАТУТ
Шкільного Клубу Підприємництва Полтавської гімназії № 17
«21st century club»
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Статут визначає правила діяльності Шкільного Клубу Підприємництва Полтавської гімназії № 17 «Step to the stars» (далі – Клуб).
2. Клуб створюється рішенням Педагогічної ради школи і затверджується директором школи на пропозицію вчителя.
3. Клуб є структурним елементом системи економічної освіти гімназії.
4. Місцем перебування Клубу є Полтавська гімназія № 17, що розташована за адресою бульвар Богдана Хмельницького,15.
5. Клуб створюється на невизначений термін.
6. Опікуном Клубу є  вчитель економіки.
7. Діяльність опікуна Клубу можуть підтримувати інші вчителі Полтавської гімназії № 17.

МЕТА КЛУБУ
1. Мета клубу: формування підприємливості, ініціативності, розвиток креативності та вміння учнів орієнтуватися у сучасному економічному просторі.
2. Досягнення поставленої мети буде реалізовуватися шляхом використання наступних форм діяльності:
- проекти;
-  молодіжне міні-підприємство;
-  навчальні ігри;
-  конкурси;
-  олімпіада підприємництва;
-  олімпіада Знань про фінанси;
-  День підприємництва;
-  знайомства з банками, підприємствами;
-  зустрічі з успішними людьми.
3. Аби досягти поставленої мети Клуб може встановлювати партнерські відносини з наступними установами:
-  фонди, асоціації;
-  економічні товариства;
-  центр зайнятості;
-  організації споживачів;
-  фінансові установи;
-  фірми-виробники, фірми з продажу, фірми, що надають послуги;
-  інші школи;
-  економічні навчальні заклади.


ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

1. Членами Клубу можуть бути учні 9-11 класу.
2. Членство в Клубі здійснюється на добровільних засадах за згоди батьків.
3. Особа, яка хоче вступити до Клубу, складає (подає) письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу.
4. Член Клубу зобов’язаний:
-  дотримуватись положень даного Статуту;
-  притримуватися принципів діяльності Клубу;
-  брати активну участь в реалізації цілей Клубу;
-  відвідувати засідання Клубу;
-  вести блог Клубу.
5. Член Клубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосується роботи Клубу, а також користуватися допомогою Клубу
6. Членство в Клубі припиняється на умовах:
-  добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальному зібрання членів Клубу;
-  виключення на загальних зборах членів Клубу через  поведінку не гідної члена Клубу.

Загальні збори Клубу
1. Загальні збори Клубу відбуваються 1 раз на місяць або частіше – за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією  частини членів Клубу.
2. Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу.
3. Загальні збори є легітимні при присутності якнайменше половини членів Клубу.
4. Повноваження загальних зборів:
ухвалення змін в даному Статуті;
-  визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи та суму членських внесків;
-  обрання Голови Клубу;
-  прийняття нових членів;
-  прийняття рішення про розпуск Клубу. 
5. Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.


Голова клубу

1. Право представляти інтереси Клубу надається Голові Клубу –Президенту Клубу, який презентує клуб. Голова Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головуванням на загальних зборах Клубу.
2. Голова обирається на загальних зборах Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.


Немає коментарів:

Дописати коментар